Hướng dẫn kích hoạt tài khoản

Hệ thống VFM được cung cấp hoàn toàn miễn phí sau khi quý vị đã kích hoạt thành công tài khoản.

Để kích hoạt tài khoản vui lòng nhắn tin với cú pháp như sau:

VFM ten_dang_nhap 
gửi tới 7739

Ví dụ:

VFM NguyenVanA gửi tới 7739

trong đó VFM NguyenVanA là nội dụng tin nhắn và cách nhau bằng khoảng trắng NguyenVanA là tên đăng nhập cần xác thực số điện thoại

Sau khi gửi tổng đài sẽ gửi về số điện thoại thông tin đăng nhập

Lưu ý để làm thao tác xác thực số điện thoại cần phải dùng số điện thoại mà quý bà con sử dụng để đăng ký với hệ thống của chúng tôi để nhắn tin tới tổng đài xác nhận số điện thoại

BQT VFM

© 2007-2015 Giacaphe.com

Trang chủ - Về chúng tôi - Góp ý