Hướng dẫn sủ dụng hệ thống VFM

Hỏi đáp, thắc mắc về việc đóng phí sử dụng VFM

Đang tải…

Hướng dẫn truy cập sàn giao dịch VFM

Những thành viên của sàn giao dịch thực tập VFM sẽ được cung cấp mật khẩu để truy cập vào tài khoản của mình theo thông tin như sau: Truy cập vào: https://giacaphe.com/vfm 1 – Dùng chính tên của mình để gõ vào mục Tên Đăng Nhập: ví dụ: Lê Kinh Vu thì sẽ dùng tên đăng […]

Nộp và rút tiền

Hướng dẫn Nộp tiền và Rút tiền Tại trang này nếu muốn các bạn có thể chuyển đổi số ngày sử dụng dịch vụ của mình sang tiền ảo dùng để thực tập mua bán như thật trên thị trường cà phê London và New York và ngược lại cũng có thể chuyển đổi số […]

Lịch sử giao dịch

Tại trang này giải thích, cách hiểu và sử dụng các đề mục trong Lịch Sử Giao Dịch  Như tên đã gọi là lịch sử, tại đây ghi nhận lại tất cả những lệnh mà bạn đã đặt khớp thành công (đang mở), các lệnh thanh lý  đã khớp và để tiện cho bạn theo […]

Lệnh chờ khớp

Trong mục này hệ thống VFM lọc ra để thể hiện một cách trực tuyến theo thời gian thực 10 lệnh mua cao nhất và 10 lệnh bán thấp nhất đang chờ khớp. Các lệnh này là do những người tham gia thị trường đang đặt. Trong bảng kê được chia ra hai khoản cho hai thị […]

Trạng thái mở

Thanh trạng thái mở này chỉ mở ra khi Người Sử Dụng (NSD) mở một trạng thái bán hay mua, khi ở trạng thái trung tính (không bán, không mua) thì thanh trạng thái mở này sẽ được tắt đi. Trên thanh trạng thái mở này hiển thị kết quả mà NSD đã đặt lệnh như […]

Thuật ngữ chuyên môn

Thực ra các thuật ngữ chuyên môn về thị trường kỳ hạn có khá nhiều, tuy nhiên hiện nay chúng tôi chỉ giới thiệu một số ít thuật ngữ thường gặp và đơn giản và đủ để chúng ta sử dụng trong quy mô thực tập, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến người […]

Quy tắc thị trường

1) Số tiền ký quỹ để Mua/Bán 01 lot của thị trường London (bằng 10.000kg) là 1180$ tiền ảo; Số tiền ký quỹ để Mua/Bán 01 lot của thị trường New York (bằng 16.987,5 kg hay quy tròn là 17 tấn) là 4400$ tiền ảo; Đây cũng là số ký quỹ trên thị trường thực […]

Giới thiệu về khóa đào tạo

Chương trình này dành cho những người muốn nghiên cứu và tìm hiểu về thị trường giao dịch hàng hóa kỳ hạn và quyền chọn, đây là một nguồn tài nguyên thông tin có giá trị đào tạo được dịch và tổng hợp bởi Kinh Vu – Giacaphe.com. Từ những mô tả ngắn gọn về […]

Cách thức đặt lệnh, và các lệnh phổ biến

Hiện nay trong VFM đang chấp nhận và thực hiện 3 loại lệnh: Lệnh Giới hạn Là lệnh chỉ sẽ được thực hiện đúng giới hạn như với mức giá mà bạn đã đặt mua hay bán, chương trình VFM sẽ cho khớp lệnh khi Giá Khớp trên thị trường bằng đúng với mức bạn […]